Абиотични Зони

Пещерата е една от най-необикновените екосистеми. Нейната неорганична природа, тоест различните пещерни образувания, каменният ѝ декор, включващ сталактити, сталагмити, хеликтити, чудновати висулки, сталактони, каменни легени, пещерни бисери, овали, масиви, синтрови корали и др, се образуват в течение на дълги години.