Биотопи

Що се отнася до органичната среда (флора, фауна, хранителна верига и пр.), то тя е тясно свързана с вътрешната среда (река Ангиста) и е напълно хармонизирана и осъвършенствана в течение на милиони години, създавайки особени форми на живот (троглоксени), които живеят само в тази определена пещера или в широкия регион, много преди да се появи човека в сегашната му форма.