Парк за обучение за движението по пътищата

Община Алистрати разполага с един от най-модерните паркове за обучение по безопасност на движението на деца и младежи. Общата му площ е 6.025 кв.м. и се намира на север от пътя Серес-Драма. Паркът обслужва учениците от Общината и посетителите на Пещерата.

Целта на създаването на парка е да допринесе за обучението по безопасност на движението на младежите и децата със специални нужди и правилата за движение, съчетавайки играта с теорията и практиката. При направата на плана на парка са взети предвид спецификациите от Аристотелския университет в Солун, като геометричните елементи са адаптирани към геометричните дадености на парка.