Информация

Пещерата Алистрати е един от най-значимите природни паметници в Гърция. Намира се на 6 километра от едноименното градче, в местността „петрото” Открита е случайно през 1959г. от местни жители, главно ловци на диви гълъби. През 1975г. Община Алистрати записва пещерата в ГСД (Гръцко спелеологично дружество) след писмо на А. Петридис, секретар на Община Алистрати. След многобройни постъпления на председателите Д.

Хаджиставрос, С. Бараку, Е. Дурлиу, К. Каваджидис и Омилядис Панайотис и всички общински съветници пещерата най-сетне започва да работи през 1998г.