Изглед

В пещерата Алистрати се срещат следните видове образувания 

А) Сталактитите са каменни, калцитни образувания, които се образуват по тавана или стените на пещерите, имат формата на конус или колона. Дължината им варира от няколко сантиметра до няколко метра. 

Б) Сталагмитите се оформят от капките вода, съдържащи калциев карбонат, които падат по почвата под сталактита и оформят вертикална колона от калцитни образувания, наричани сталагмити, като с времето е възможно те да образуват сталагмитни колони, които свързват сталактита със сталагмита. 

В) Хеликтитите представляват видоизменена форма на сталактитите и се образуват по стените и пода, както и по тавана на пещери с формата на разклонени структури. Хеликтитите са снабдени с малки отвори, които обаче са с толкова бавен ритъм, че капките се изпаряват във вътрешността на структурата, а не падат на пода.

Г) Щитовете или Палетите се оформят от вадичките вода, промъкваща се през пукнатините и много често са с диаметър от по няколко метра.

 Д) Пещерните бисери са калцитни съединения с формата на сфера

Е) Синтровите корали се срещат върху сталактити или върху други повърхности. Основните им съставки са калцита и арагонита и се образуват в атмосферни (а не във водни) условия, като повърхността им е покрита с тънка водна ципа.

Ж) Овалите и масивите са сферични или елипсовидни форми, които се срещат често по пода на пещерите и като цяло в естествени природни кухини.

З) Каменните легени (GOURS) са микроязовири от калциев карбонат. Формата и размерите на каменните легени варират, височината им е около 10-30 сантиметра, а дължината от 1 до няколко метра. Каменните легени се срещат в частите на пе- щерите, където протича хидроложка дейност, която от своя страна е свързана с валежите в района, където се намира пещерата.

И) Различните цветове на сталактитите и сталагмитите се дължат на различни оксиди (на желязото и др.) и на други фактори, определящи текстурата на камъните