Палеонтология

Пещерата Алистрати заема площ от поне 25.000 кв.м и дължина 3.000м и се отличава с уникална екосистема с изключителна рядкост. Фауната, покриваща цялата повърхност на пещерата датира от преди около 2.000.000 години… Богатото разнообразие от сталактити и сталагмити, с хиляди извивки и форми, пленяват фантазията, очароват и омайват погледа на посетителите. Внушителността на декора е изграждана тихомълком милиони години. Множеството пещерни образувания надминават всички очаквания с богатството и красотата си. Спектакълът от белоснежни сталактити на невероятен червен фон, с височина достигаща на места до около 35м, и групите тънки и чудновати по форма образувания, заедно с извисилите от тавана сталактити с дължина 15м, приковава погледа на посетителя. Още първите посетители на пещерата – австрийци, начело с д-р Роберт Зееман – установяват, че това е една от най-красивите пещери в Европа. През 1975г. в свое писмо Община Алистрати информира Гръцкото спелеологично дружество за съществуването на планината, която под ръководството на професора по геология и палеонтология от Атинския университет Н. Симеонидис става тема на негово проучване от 1977г. Повечето гръцки пещери са се оформили главно през Плейстоцена, тоест през последните 3 милиона години. Като цяло на гръцка територия развитието на калцитни камъни и подходящите климатични условия са обословили оформянето на хиляди пещери като постоянно биват откривани нови такива.

Oστέινα εργαλεία σπηλαίου Ορφέα
Οστέινο βραχιόλι σπηλαίου Ορφέα
Οστέινο δακτυλίδι σπηλαίου Ορφέα
Οστέινο βραχιόλι σπηλαίου Ορφέα
Πιθοειδές αγγείο σπηλαίου Ορφέα
Τμήμα αγγείου με εγχάρακτη διακόσμηση και λευκό γέμισμα σπηλαίου Ορφέα
Τμήμα αγγείου με εγχάρακτη διακόσμηση σπηλαίου Ορφέα
Τμήμα ανθρώπινου κρανίου σπηλαίου Ορφέα