Климатични условия

След проучване на климатичните условия на пещерата, бе установено, че поради малкия брой отвори и естествени източници на въздух, естествената вентилация в пещерата е недостатъчна.

Освен това, поради малката дебелина на външните слоеве (10-30м) температурата в пещерата е сравнително висока (15-17oC), като поради понижената вентилация тази температура се запазва и през зимата.

Всичко това води до повишена влажност през пролетта (95-105%).